Kurs oparty na podręczniku Wunderbar.

Wunderbar! to trzypoziomowy, przyjazny dla dziecka kurs języka niemieckiego przewidziany dla klas 4-6 szkoły podstawowej, kładący nacisk na naturalne i aktywne poznawanie współczesnego języka poprzez stymulację różnych rodzajów inteligencji dziecięcej i wykorzystanie różnych form komunikacji. Dzięki żywym dialogom, historyjkom, piosenkom, grom i zabawom kontakt z językiem niemieckim staje się łatwy i przyjemny, a dzięki podejściu komunikacyjnemu nauka przynosi efekty już od pierwszych stron książki.

Podręcznik przygotowuje do egzaminu FIT ze znajomości języka niemieckiego na poziomie A1 oraz spełnia kryteria podstawy programowej przedmiotu język obcy nowożytny w zakresie:,
• przygotowania ucznia do posługiwania się środkami językowymi,
• rozumienia wypowiedzi w języku obcym,
• tworzenia wypowiedzi i reagowania na nie,
• przetwarzania wypowiedzi.

"Perfekte Sprache" 

für Kinder 

pakiet 24 lekcji

 • Zajęcia 40 minutowe
 • Dostęp do materiałów PDF
 • Zajęcia na wirtualnej tablicy
 • Indywidualny plan nauki
 • Systematyczne powtórki
 • Możliwość odwołania zajęć 
 • Płatne z góry za cały kurs

"Gute Sprache" 

für Kinder 

pakiet 16 lekcji

 • Zajęcia 40 minutowe
 • Dostęp do materiałów PDF
 • Zajęcia na wirtualnej tablicy
 • Indywidualny plan nauki
 • Systematyczne powtórki
 • Możliwość odwołania zajęć
 • Płatne z góry za cały kurs