Przyimki "auf" "an" i "in" Podróż przez niemieckie przyimki

W języku niemieckim przyimki odgrywają kluczową rolę w opisywaniu położenia lub kierunku przedmiotów lub działań. Przyimki "auf," "an," i "in" należą do najczęściej używanych i najbardziej wszechstronnych w niemieckiej gramatyce. W tym artykule bliżej przyjrzymy się tym przyimkom i ich różnym zastosowaniom.

1. Auf

Przyimek "auf" często jest używany do określenia położenia lub miejsca na powierzchni lub płaskości. Oto przykłady:

 • Das Buch liegt auf dem Tisch. (Książka leży na stole.)
 • Die Katze sitzt auf dem Dach. (Kot siedzi na dachu.)
 • Die Tasse steht auf dem Regal. (Kubek stoi na półce.)

Jednak "auf" może także oznaczać ruch w kierunku powierzchni lub płaskości:

 • Ich gehe auf den Marktplatz. (Idę na rynek.)

2. An

Przyimek "an" głównie opisuje kontakt lub bliskość w stosunku do powierzchni lub obiektu. Oto przykłady:

 • Das Bild hängt an der Wand. (Obraz wisi na ścianie.)
 • Der Schlüssel steckt an der Tür. (Klucz jest w drzwiach.)
 • Sie klebte das Poster an die Wand. (Przykleiła plakat do ściany.)

"An" może również być używane do określenia bliskości czasowej:

 • Wir treffen uns am Montag. (Spotykamy się w poniedziałek.)
 • Ich komme am Abend zurück. (Wracam wieczorem.)

3. In

Przyimek "in" opisuje położenie wewnątrz ograniczonej przestrzeni lub obiektu. Przykłady:

 • Das Buch liegt in der Tasche. (Książka jest w torbie.)
 • Der Schlüssel ist in der Schublade. (Klucz jest w szufladzie.)
 • Sie wohnt in Berlin. (Mieszka w Berlinie.)

"In" jest również używane do określenia czasu:

 • Wir fahren in zwei Stunden ab. (Wyjeżdżamy za dwie godziny.)
 • Ich bin im Sommer geboren. (Urodziłem się latem.)

Specjalne przypadki

Istnieją również specjalne przypadki, w których znaczenie przyimków "auf," "an," i "in" może się różnić. Na przykład "in" może być używane do określenia ruchu do budynku lub środka transportu:

 • Ich gehe in das Kino. (Idę do kina.)

"Auf" może być używane do opisania wsiadania na środek transportu:

 • Ich steige auf das Flugzeug. (Wchodzę na samolot.)

Natomiast "an" może być używane do opisania ruchu wzdłuż powierzchni lub obiektu:

 • Sie fährt an der Straße entlang. (Jedzie wzdłuż ulicy.)

Podsumowanie

Przyimki "auf," "an," i "in" są nieodłącznymi elementami niemieckiej gramatyki i pozwalają na precyzyjne opisywanie miejsc i kierunków. Choć są często używane w prostych zdaniach, ich zastosowania w bardziej złożonych kontekstach mogą być różnorodne. Zrozumienie i poprawne stosowanie tych przyimków jest zatem kluczowe dla opanowania języka niemieckiego.