Perfekt czy Präteritum

  

Co jest poprawne lub co brzmi lepiej?

  „Peter hat ein Auto gekauft.” 

czy 

„Peter kaufte ein Auto.”

 Dla wielu nie zawsze jest jasne, czy należy używać czasu Präteritum, czy raczej przeszłego Perfekt. W tym artykule wyjaśnię, kiedy użyć którego czasu. 

Dobra wiadomość: to nie jest takie trudne!

 

To całkiem proste: w życiu codziennym aby mówić o rzeczach, które wydarzyły się w przeszłości,  prawie zawsze używamy czasu Perfekt. Natomiast czas przeszły Präteritum używany jest w języku pisanym. 

 

Pamiętaj! Używasz czasu przeszłego Präteritum tworząc wypowiedzi pisemne,  np. opowiadania lub raporty. Może to obejmować eseje, artykuły prasowe lub teksty literackie.

 

Tak więc podsumowując:

1. czasu Präteritum używasz pisząc o przeszłości, 

2. Podczas mówienia o przeszłości używasz czasu Perfekt. 

Jednakże nie ma reguły gramatycznej bez wyjątku.

W przypadku czasowników „mieć, być i będzie” wolimy w języku mówionym używać czasu przeszłego Präteritum. To samo dotyczy czasowników modalnych.
Np. "Ich war bei der Oma." zamiast "Ich bin bei der Oma gewesen."
"Ich hatte einen Hund." zamiast "Ich habe einen Hund gehabt."

Zapisz się na kurs i poćwicz ze mną czas Perfekt i Präteritum!
niemieckionline.online